images/meteo.jpg

Agrometeorološke stanice u vlasništvu Pinova d.o.o. dobile su specijalizirani dizajn i custom-made hardware naše proizvodnje. Meteostanica je senzorski čvor na baterijskom napajanju. Podatci se uzimaju s raznovrsnih analognih i digitalnih senzora, pohranjuju se i šalju u bazu nekoliko puta dnevno preko GPRS-a.

Pinova Meteo stanica ima mogućnost spajanja 8 senzora, koje  odabire korisnik prema njegovoj potrebi. Ti senzori uključuju:

  • Senzor padalina/kišomjer
  • Senzor brzine i smjera vjetra
  • Senzor temperature i relativne vlažnosti zraka
  • Senzor temperature krošnje/lista
  • Senzor temperature tla
  • Senzor globalnog zračenja
  • Senzor vlage lista
  • Senzor vlage tla