images/o-nama/SkyTrack_logo.png

SkyTrack

SkyTrack sistem je glavni proizvod kompanije, koji se sastoji od skupa povezanih hardverskih i softverskih rešenja namenjenih potpunoj integraciji u operativne mobilne procese srednjih i velikih kompanija, a jedinica koje obuhvata su logistika, vozni park, praćenje i prodaja. Razvoj sistema je počeo 2001. godine i od tada se konstantno usavršava i nadograđuje, a sedam godina kasnije proširuje se kompletnom analizom i optimizacijom logističkih procesa. Godine 2011. SkyTrack, brend kompanije, ulazi u field force menadžment s optimizacijskim i analitičkim tehnikama. SkyTrack sistem koriste najveće kompanije u regionu kao rešenje za optimizaciju logističkih procesa i kvalitetno transparentno poslovanje, a do danas, zahvaljujući našim korisnicima, brojimo na desetine hiljada instalacija. Instalacijom sistema korisnicima se pokriva širok spektar poslovnih procesa, dok se potencijalni problemi i kvarovi eliminišu boljim praćenjem i kontrolom.

Misija

Biti vodeća kompanija za projektiranje i ugradnju uređaja industrijske i biomedicinske elektronike u regiji, s kvalitetom Artronic proizvoda i usluge koju stvaraju svi zaposlenici i koja je prepoznatljiva korisnicima.

Vizija 

Projektirati i ugrađivati uređaje industrijske i biomedicinske elektronike čija će primenjivost i kvaliteta biti brand Artronica d.o.o.
Artronic
u brojkama

  • Više od 30 Godina
    poslovanja
  • Više od 100 Servera
  • Više od 30000 Instalacija

„In-house“ proizvodnja software-a i hardware-a

Personalizovani pristup korisnicima