images/proizvodi-i-djelatnosti/tablet_Digitalna_dostava.png

Naš sustav digitalne dostave široko je rasprostranjen i popularan kod klijenata jer pokriva cjelokupno poslovanje za distributivne tvrtke koje se bave kapilarnom dostavom robe. To je trenutno jedno od najprestižnijih i najtraženijih rješenja u svijetu logistike. 

Sustav nudi potpuno digitalnu dokumentaciju (na tabletu), uključujući potpise i automatsko generiranje svih potrebnih dokumenata u PDF formatu te spremanje istih u elektronsku arhivu.

Sustav pokriva cijeli logistički proces - od automatske optimizacije ruta dostave, planiranja utovara, primopredaje robe prilikom utovara, plana isporuke, dopreme i ovjere isporuke, povrata robe, kontrole ambalaže i paleta, te kontrole prikupljenog novaca - sve do povratka vozila u distributivni centar. Putem Track&Trace sistema dobivaju se real-time informacije za prodajnu silu te potpuna vidljivost procesa koja je dostupna kupcu, dostavljaču, managementu i svima koji su uključeni u proces. 

Sustav omogućava transparentnost dostave (gdje je kamion, koju robu ima, što je dostavljeno, itd.) i lakše planiranje dostave uz praćenje voznog parka.