images/proizvodi-i-djelatnosti/tablet_Digitalna_dostava.png

Naš sistem digitalne dostave široko je rasprostranjen i popularan kod klijenata jer pokriva celokupno poslovanje za distributivne kompanije koje se bave kapilarnom dostavom robe. To je trenutno jedno od najprestižnijih i najtraženijih rešenja u svetu logistike. 

Sistem nudi potpuno digitalnu dokumentaciju (na tabletu), uključujući potpise i automatsko generisanje svih potrebnih dokumenata u PDF formatu te spremanje istih u elektronsku arhivu.

Sistem pokriva ceo logistički proces - od automatske optimizacije ruta dostave, planiranja utovara, primopredaje robe prilikom utovara, plana isporuke, dopreme i overe isporuke, povrata robe, kontrole ambalaže i paleta, te kontrole prikupljenog novca - sve do povratka vozila u distributivni centar. Putem Track&Trace sistema dobijaju se real-time informacije za prodajnu silu te potpuna vidljivost procesa koja je dostupna kupcu, dostavljaču, manadžmentu i svima koji su uključeni u proces. 

Sistem omogućuje transparentnost dostave (gde je kamion, koju robu ima, šta je dostavljeno, itd.) i lakše planiranje dostave uz praćenje voznog parka.