Informacija o zaštiti ličnih podataka

Artronic d.o.o., Sveti Duh 85, 10000 Zagreb, OIB: 25293446999, tel: +385 1 3700 595, email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., kao voditelj obrade ličnih podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo lične podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni, a kategorije ličnih podataka koje prikupljamo radi ispunjenja svrhe su sledeće:

 • Identifikacioni podaci: ime i prezime;
 • Kontakt podaci: elektronska adresa (e-mail).

Podaci o službeniku za zaštitu ličnih podataka

 • tel: 01 3700 595,
 • e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu ličnih podataka

Vaše lične podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s članom 6. stavka 1. UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I VEĆA od 27. Aprila 2016., u svrhu pružanja odgovora na Vaš dostavljeni upit i postupanje po primljenim prigovorima i pritužbama koje nam upućujete.
Vaše lične podatke, prethodno navedene, prikupljamo i obrađujemo zbog toga jer su nam neophodni kako bismo bili u mogućnosti povratno Vas kontaktirati u pogledu dostave odgovora na dostavljeni upit te iste ne koristimo u niti jednu drugu svrhu.

Izvor ličnih podataka

Obrađujemo lične podatke koji su ograničeni na ono što je nužno za ispunjenje gore navedene svrhe.
Lične podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj tačnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti primenom odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera.

Legitimni interes

Obrada Vaših podataka temeljem naših legitimnih interesa podlieže posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu. Legitimni interesi temeljem kojih će Artronic d.o.o. obrađivati Vaše lične podatke su:

 • kontaktiranje klijenata (marketing) za potrebe dostave odgovora na postavljeni upit

Obaveza čuvanja ličnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo lične podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i poverljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje skladištenja i njihovu dostupnost. Preduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite kako bi sprečili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmene, neovlašćeno korišćenje, otkrivanje, uvid ili pristup podacima.

Obvezujemo se da ćemo čuvati Vaše lične podatke u skladu sa najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo deliti, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u sledećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se dele pojedini poverljivi podaci za određenu namenu ili određenoj osobi;
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutrašnjih poslova ili nadležnom državnom pravobranilaštvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;
 • ako su podaci potrebni sudu ili javnom beležniku za postupak koji vodi, a prezentaciju tih podataka zahteva pisanim putem;
 • u slučajevima određenim UREDBOM (EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I VEĆA koji se odnose na mogućnost i pravila obrade ličnih podataka koje u ime klijenta sprovode izvršitelji obrade.

Primaoci ili kategorije primalaca ličnih podataka

U svim prethodno navedenim slučajevima ćemo Vaše lične podatke deliti isključivo gore izričito navedenim trećim osobama i/ili osobama izričito propisanim u gore navedenim i drugim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj te isti neće biti prosleđivani trećim osobama bez pravne obveze.

Razdoblje u kojem će lični podaci biti skladišteni

Vaše lične podatke čuvaćemo do ispunjenja svrhe obrade za koju su prikupljeni. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše lične podatke više ne koristimo te će biti izbrisani.

Vaša prava u vezi obrade ličnih podataka

 • pravo na pristup ličnim podacima – imate pravo na pristup svojim ličnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije posebno o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama ličnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje lične podatke, o primaocima ili kategorijama primalaca te o predviđenom razdoblju u kojem će lični podaci biti sladišteni. Pristup ličnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje srž fundamentalnih prava i sloboda drugih.
 • pravo na ispravak – imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje ličnih podataka ako Vaši podaci nisu tačni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronski oblik komunikacije.
 • pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje ličnih podataka koji se na Vas odnose ako smo ih nezakonito obradili, ako lični podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ukoliko ste povukli saglasnost na kojoj se obrada temelji u skladu s članom 6. stavkom  1. tačkom (a) ili članom 9. stavkom 2. tačkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ukoliko ste uložili prigovor na obradu svojih ličnih podataka u skladu sa članom 21. stavkom 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu.
 • Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutno brisanje, na primer radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvestiti u odnosu na svaki pojedinačnii zahtev;
 • pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
  • ako osporavate tačnost ličnih podataka tokom razdoblja koji nam omogućuje proveru tačnosti tih podataka,
  • ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju i umesto toga tražite ograničenje upotrebe tih podataka,
  • ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i odbrane pravnih zahteva,
  • ako ste uložili prigovor na obradu;
 • pravo na prenosivost podataka – imate pravo primiti Vaše lične podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i tehničko čitljivom formatu te imate pravo preneti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na saglasnosti ili ugovoru i sprovodi se automatskim putem;
 • pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe direktnog marketinga;
 • pravo na povlačenje saglasnosti – kad se obrada temelji na saglasnosti, imate pravo u bilo kom trenutku povući saglasnost, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na saglasnosti pre nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali saglasnost, kao i putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na telefon 01 3700 595;
 • pravo na pritužbu nadzornom telu – imate pravo podneti pritužbu nadzornom telu ukoliko smatrate da obrada ličnih podataka nije u skladu s Uredbom. Nadzorno telo pritom Vas obaveštava o napretku i ishodu pritužbe, uključujući mogućnost pravnog leka na temelju člana 78.
 • pravo na naknadu štete – ukoliko ste pretrpeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu od nas ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu. Sudski postupak za ostvarivanje prava na naknadu štete vodi se pred sudovima koji su nadležni prema pravu države (član 79. stav 2.)

Ostvarenje navedenih prava, uvažavajući izuzetke predviđene za povlačenje saglasnosti i podnošenje pritužbe, možete zatražiti putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na adresu Artronic d.o.o., Sveti Duh 85, 10000 Zagreb. U slučaju sumnje, možemo zatražiti dodatne informacije radi provere Vašeg identiteta, a čime štitimo Vaša prava i privatnost. Na vaš zahtev pružićemo Vam informacije o preduzetim radnjama iz članaka od 15. do 22. Uredbe bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju u roku od mesec dana od primanja zahteva.

Ako su Vaši zahtevi očgledno neutemeljeni ili preterani, posebno zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtevu.

Pružanje gore navedenih ličnih podataka, osim onih koji se pružaju temeljem Vaše saglasnosti, je uslov nužan za ostvarivanje određene svrhe, odnosno za pružanje odgovora na dostavljeni upit. Shodno tome, imate pravo uskratiti pružanje tih podataka, ali u tom slučaju Artronic d.o.o. neće biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze u pružanju svojih usluga.

Korišćenje kolačića (cookies)

Na službenim internet stranicama www.artronic.net koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računar korisnika smešta internet server, putem kog davalac usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada pretraživač na uređaju korisnika učita posećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke serveru te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Pretraživač poseže i šalje kolačić na server internet stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcionisanje Internet mesta, funkcionalni (mogu se isključiti) koji omogućavaju Internet mestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju te marketinški (mogu se isključiti) koji omogućuju beleženje poseta i izvora prometa kako bismo mogli meriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mesta.

Na web stranici www.artronic.net voditelj obrade ličnih podataka ugradio je komponente servisa Google Analytics. Google Analytics je servis za prikupljanje i analizu podataka o ponašanju posetilaca na web stranici. Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o web stranici s koje je ispitanik došao, koje je podstranice posetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Web analitika se koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se sprovela analiza oglašavanja na internetu.

Sami možete promeniti postavke Vašeg internet pretraživača tako da možete sami birati hoćete li zahteve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, obrisati spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet pretraživača i slično. Imate pravo isključiti kolačiće. Internet pretraživači obično su programirani tako da im je prihvatanje kolačića zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promenom postavki svog pretraživača.

Prvim dolaskom na našu web stranicu bićete obavešteni o korišćenju kolačića, te klikom na polje "Prihvatam" dajete saglasnost na korišćenje kolačića te ujedno isključujete prikaz ovog obaveštenja do daljeg. Vaša odluka o prihvatanju kolačića biće spremljena u dodatni kolačić na 90 dana te u tom periodu nećete više viđati ovo obaveštenje o korišćenju kolačića. Istekom tog vremena obaveštenje o upotrebi kolačića će se ponovno pojaviti, a može se pojaviti i ranije ako u međuvremenu sami obrišete kolačiće u Vašem internet pretraživaču.

Ako onemogućite kolačiće u internet pretraživaču, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.