SkyTrack ECO Driving je jedan od najpoželjnijih sustava današnjice, a razvijen je s ciljem poboljšanja sposobnosti profesionalnih vozača i postizanja optimalne vožnje u vidu sigurnosti, potrošnje, očuvanja okoliša i isplativosti. Danas na tržištu postoji mnoštvo rješenja ECO vožnje, ali većina ih je bazirana na statističkim podacima iz kojih nije uvijek moguće jednostavno i brzo donijeti zaključke o kvaliteti pojedinog stila vožnje i vozača, pa samim time niti o potrebnoj obuci vozača. Upravo zato Artronic je razvio jedinstven SkyTrack ECO Driving sustav koji ne koristi statističke podatke nego podatke koje kontinuirano snima u samom vozilu, prati akcije i reakcije vozača te ih šalje radi izrade analiza. Time će menadžeri dobiti uvid u način vožnje vozača i omogućiti mu kvalitetnu obuku, nadzirati i osigurati primjenu stečenih vještina, ali i osigurati povrat investi

Projekt je započeo 2015. godine, a uključivao je više od tisuću vozača i vozila. Prednosti korištenja su brojne, a kao najbitnije izdvajamo:

 • Smanjenje potrošnje goriva
 • Smanjenje troškova održavanja
 • Povećanje sigurnosti u prometu
 • Poboljšanje vozačkih sposobnosti
 • Smanjenje emisije CO2
 • Očuvanje okoliša
 • Smanjenje buke vozila
 • Odgovorna vožnja i smanjenje stresa
 • Edukacija zaposlenika

Implementacija i evaluacija se provode u četiri faze:

 • Analiza – procjena vozačkih sposobnosti i ponašanja vozača
 • Poduka – učenje tehnika ECO vožnje
 • Nadzor – prikupljanje statističkih podataka o događajima u vozilu i kalkulacija ECO rezultata
 • Obuka – savladavanje ECO vožnje uz pomoć profesionalnog instruktora i SkyTrack Instruktor seta

Pravilnim korištenjem ECO tehnika vožnje i SkyTrack ECO Driving sustava, vozači će smanjiti potrošnju goriva i emisiju ugljika. Puna implementacija sustava odvija se kroz snimanje postojećeg stanja, obuku vozača i valorizaciju obuke, uz kasniju zaštitu investicije kroz stalan nadzor i vrednovanje načina vožnje vozača. Zaštita investicije osigurava se nadzorom cijele flote kroz sustav konstantnog praćenja načina vožnje, izvještavanjem o kvaliteti i rangiranjem vozača. Izvještaji su automatski i pojedinačni za svakog vozača, dok su zajednički za pojedini sektor ili cijelu flotu.

Rezultati nakon upotrebe SkyTrack ECO Drive sustava pokazuju da je 95% vozača pokazalo izuzetna poboljšanja u efikasnosti vožnje; potrošnja goriva smanjena je 20%, troškovi održavanja smanjeni su 5% i razina emisije CO2 smanjena je 20%.