SkyTrack ECO Driving je jedan od najpoželjnijih sistema današnjice, a razvijen je s ciljem da unapredi sposobnosti profesionalnih vozača i postigne optimalnu vožnju u vidu bezbednosti, potrošnje, očuvanja okoliša i isplativosti. Danas na tržištu postoji mnogo rešenja ECO vožnje, ali većina ih se zasniva na statističkim podacima iz kojih nije uvek moguće jednostavno i brzo izvući zaključke o kvalitetu pojedinog stila vožnje i vozača, pa samim time niti o potrebnoj obuci vozača. Upravo zbog toga Artronic je razvio jedinstven SkyTrack ECO Driving sistem koji ne koristi statističke podatke nego podatke koje kontinuirano beleži u samom vozilu, prati akcije i reakcije vozača te ih šalje radi izrade analiza. Na ovaj način će menadžeri steći uvid u način vožnje vozača i omogućiti mu kvalitetnu obuku, nadzirati i obezbediti primenu stečenih veština, ali i osigurati povrat investicije.

Projekt je započeo 2015. godine, a uključivao je više od tisuću vozača i vozila. Prednosti korištenja su brojne, a kao najbitnije izdvajamo:

 • Smanjenje potrošnje goriva
 • Smanjenje troškova održavanja 
 • Povećanje bezbednosti saobraćaja
 • Poboljšanje vozačkih veština
 • Smanjenje emisije CO2
 • Zaštita okoliša
 • Smanjenje buke vozila 
 • Odgovorna vožnja i smanjenje stresa
 • Edukacija zaposlenih 

Implementacija i evaluacija se sprovode u četiri faze:

 • Analiza – procena vozačkih veštinai ponašanja vozača
 • Poduka – učenje tehnika ECO vožnje
 • Nadzor – prikupljanje statističkih podataka o događajima u vozilu i izračunavanje ECO rezultata
 • Obuka – savladavanje ECO vožnje uz pomoć profesionalnog instruktora i SkyTrack Instruktor seta

Pravilnom upotrebom ECO tehnika vožnje i SkyTrack ECO Driving sistema, vozači će smanjiti potrošnju goriva i emisiju CO2. Potpuna implementacija sustava odvija se kroz snimanje postojećeg stanja, obuku vozača i valorizaciju obuke, uz naknadnu zaštitu investicije kroz stalan nadzor i vrednovanje načina vožnje vozača. Zaštita investicije osigurava se nadzorom celokupnog voznog parka kroz sistem stalnog praćenja načina vožnje, izveštavanjem o kvaliteti i rangiranjem vozača. Izveštaji su automatski i individualni za svakog vozača, dok su zajednički za određeni sektor ili celu flotu.